Cặp Hoa Tai Đá Sapphire Xanh 

  • Chất liệu: Vàng 14k
  • Trọng lượng: 5 phân
  • Đá Chủ: Sapphire xanh 5.4mm
  • Màu Sắc: Xanh