Đá Garnet Thiên Nhiên

3.000.000

Đá Garnet Thiên Nhiên
Hình Dạng: Chữ Nhật
Trọng Lượng: 5.23 ct
Size: 9.8 x11.6 x5.6 mm

Danh mục: