Đá Garnet Xanh Thiên Nhiên

Đá Garnet Xanh Thiên Nhiên

TL: 6.65ct

10.17 x12.97 x6.63

Giá: Liên hệ

Danh mục: