Đá Zirncon tròn thiên nhiên

6.366.000

Đá Zirncon tròn thiên nhiên
Size: 12mm
TL: 10.61 ct
Zincon màu cánh gián.

Danh mục: