Dây Tennis Vàng Trắng 10k

30.000.000

Dây Tennis Vàng trắng 10k
Trọng Lượng: 8 Chỉ.
Đá Chủ: Moissanite
Giá Tham Khảo:30.000.000

30.000.000