Hoa Tai Vàng 10k Đá Chủ Sapphire Xanh Rêu

  • Hoa Tai Đá Sapphire Xanh
  • Chất liệu: Vàng 10k( Theo yêu cầu)
  • Đá Chủ: Sapphire Xanh rêu
  • Độ sạch: Sạch tinh
  • Mẫu hoa tai làm theo yêu cầu khách hàng