Kim cương thiên nhiên

14.079.000

Kim cương thiên nhiên
Size:5.0mm
Hàng rời chưa kiểm định.
Giá : 14079000

Danh mục: