Natural Zircon thiên nhiên

6.200.000

Natural Zircon thiên nhiên
Size:12.1 x14.66 x7.2 mm
Trọng Lượng: 12.40ct
Hàng thiên nhiên chưa qua xử lý.

Danh mục: