Nhẫn Nam Rolex Demi vàng Hồng

40.000.000

Nhẫn Nam Rolex Demi

Chất liệu: vàng Hồng