Nhẫn Nam Signet

2.000.000

– Chất liệu: Bạc mạ vàng trắng

– Đa chủ: Tourmaline Đen.

Giá: 2.000.000