Nhẫn Nam Vàng 14k Đá Ruby

12.000.000

Vàng: 2 chỉ

Đá Chủ: Ruby

Giá Than Khảo: 12.000.000