Nhẫn Nam Vàng 14k Trắng Đá Chủ Sapphire Vàng

  • Chất liệu: Vàng 14k Trắng
  • Ni Tay: 20
  • Trọng lượng: 2C
  • Đá Chủ : Sapphire vàng
  • Xử lý: Hoàn toàn không xử lý.
  • Sản phẩm được làm theo yêu cầu khách hàng.