Nhẫn Nam Vàng Gold Đá Chủ Topaz London

  • Chất Liệu: Vàng Gold
  • Trọng Lượng: 2.5 chỉ
  • Đá Chủ: Topaz London
  • Màu Sắc: Xanh Đậm 
  • Đá Tấm: Sapphire xanh