Nhẫn Nam Vàng Trắng 10k Đá Chủ Thạch Anh Vàng

  • Chất liệu: Vàng Trắng 10k
  • Trọng Lượng: 3C
  • Đá Tấm : Moissanite
  • Đá Chủ : Thạch Anh Vàng
  • Size: 8*10*4(mm)