Nhẫn Nữ Đá Mắt Hổ Thiên Nhiên

750.000

Nhẫn Nữ Đá Mắt Hổ Thiên Nhiên

Chất Liệu: Bạc mạ vàng

Đá Chủ: Mắt Hổ thiên nhiên

Size đá: 8mm

Nitay : Vừa ni tay khách hàng

Bảo Hành làm mới trọn đời sản phẩm.