Nhẫn Vàng Đá Ruby Oval Facet 2.1ct

  • Trọng Lượng: 3 Chỉ
  • Đá Chủ: Ruby 
  • Màu sắc: Màu huyết
  • Đá Tấm: Kim Cương Thiên Nhiên.