Nhẫn Vàng Đá Sapphire Thiên Nhiên

Chất liệu: Vàng 10k
Đá Chủ: Sapphire thiên nhiên
Màu Sắc: Greenish Very Dark Blue
Size: 8.88 x 12.16 x 5.32
Trọng lượng: 6.32 ct