Nhẫn vàng gold 14k đá thiên nhiên

22.000.000

Nhẫn vàng gold 14k đá thiên nhiên
Đá chủ: Peridot
Đá tấm: Sapphire
Thân nhẫn được thiết kế hoa văn độc đáo
Giá: 22.000.000