Nhẫn Vàng Hồng Đá Chủ Sapphire Trắng

  • Nhẫn vàng hồng đá sapphire trắng
  • Chất liệu: Vàng Hồng
  • Đá chủ Sapphire trắng
  • Xử lý: Không.
  • Nitay: Tuỳ chỉnh theo yêu cầu