Nhẫn Vàng Trắng Đá Citrine Vàng

12.000.000

Nhẫn Vàng Trắng Đá Citrine Vàng
Chất liệu: vàng trắng 10k/14k/18k
Đá Chủ: Citrine vàng
Nitay: Tuỳ chỉnh theo yêu cầu.
Kiểm định khi có yêu cầu khách hàng.
Giá tham khảo: 12.000.000