Nhẫn Vertu Demi Vàng Hồng 14k

Nhẫn Vertu Demi Vàng Hồng 14k

TL: 3.5 chỉ.

Đá Chủ: 6.8mm