Viên Zircon Thiên Nhiên Oval

7.900.000

Viên Zircon Thiên Nhiên Oval
Trọng Lượng: 11.60ct
Size: 9.2 x 15.5 x 7.5 mm
Zircon thiên nhiên không qua xử lý.

Danh mục: